Τηλ. 210-6822118 ..::.. Fax: 210-6822120 ..::.. e-mail: tsakoude@otenet.gr

Υπάρχει ευελιξία κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας αναλόγως των ειδικών θεμάτων του κάθε επιτηδευματία (όγκος εργασίας, αριθμός εργαζομένων, οικονομική κατάσταση κτλ).

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

λογιστική φορολογική υποστήριξη

λογιστικό γραφείο δέσποινα τσάκουΟι αλλαγές που συντελούνται στη φορολογική νομοθεσία, είναι πολλές και περίπλοκες. Ο ρόλος τους στην πορεία ανάπτυξης μιας επιχείρησης είναι καθοριστικός. Η λογιστική φορολογική υποστήριξη μιας εταιρείας τοποθετείται στα πλέον σημαντικά και καίρια σημεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

υπεύθυνες συμβουλευτικές υπηρεσίες

λογιστικό γραφείο δέσποινα τσάκουΔιαθέτουμε άρτια γνώση της φορολογικής εργατικής νομοθεσίας, και μπορούμε να συμβάλουμε καθοριστικά στην πορεία ανάπτυξης της εταιρείας σας δίνοντας τις κατάλληλες συμβουλές και υποδεικνύοντας σας τις απαραίτητες κινήσεις που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν.

Τσάκου Δέσποινα
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΕΩΣ (αρ.Μητρώου αδείας 0021362)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  (αρ. Πιστοποίησης 142791)


Τα νέα εθνικά οικονομικά δεδομένα απαιτούν πλέον την μέγιστη οργάνωση και πρόβλεψη για την βιωσιμότητα και την κερδοφορία της κάθε επιχείρησης.

Με συνέπεια θα ανταποκριθούμε στην επικοινωνία σας για να επιλύσουμε μαζί τα θέματα που σας απασχολούν.